Treballs d’Arquitectura Tècnica

  • Cèdules d’habitabilitat
  • Certificats energètics
  • Permisos d’obra
  • ITE ‘S ( Inspecció tècnica d’edificis )
  • Certificats d’idoneïtat
  • Taxacions